Używając smartfona obróć ekran o 90 stopni by wyświetlić więcej opcji wyszukiwania.

Regulamin

Regulamin Portalu Darmowych Ogłoszeń Bazarek.biz

I. Postanowienia Ogólne

 1. Definicje

  • Portal – serwis internetowy dostępny pod adresem bazarek.biz, umożliwiający zamieszczanie i przeglądanie ogłoszeń.
  • Użytkownik – każda osoba fizyczna lub prawna korzystająca z Portalu.
  • Ogłoszenie – oferta kupna, sprzedaży, wymiany, wynajmu lub innego typu ogłoszenie zamieszczane przez Użytkownika na Portalu.
  • Administrator – właściciel i operator Portalu, odpowiedzialny za jego funkcjonowanie.
 2. Zasady korzystania z Portalu

  • Korzystanie z Portalu jest bezpłatne.
  • Przeglądanie ogłoszeń nie wymaga rejestracji.
  • Dodawanie ogłoszeń wymaga rejestracji i akceptacji Regulaminu.

II. Rejestracja i Konto Użytkownika

 1. Rejestracja

  • Rejestracja na Portalu jest dobrowolna i bezpłatna.
  • W trakcie rejestracji Użytkownik zobowiązany jest do podania prawdziwych danych.
  • Administrator ma prawo do weryfikacji danych podanych przez Użytkownika.
 2. Konto Użytkownika

  • Każdy Użytkownik może posiadać tylko jedno konto.
  • Użytkownik jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo swojego konta, w tym za hasło.
  • Użytkownik zobowiązany jest do aktualizacji swoich danych w przypadku ich zmiany.

III. Zamieszczanie Ogłoszeń

 1. Treść Ogłoszeń

  • Ogłoszenia muszą być zgodne z obowiązującym prawem oraz niniejszym Regulaminem.
  • Zakazane jest zamieszczanie treści obraźliwych, niezgodnych z prawem, wprowadzających w błąd lub naruszających prawa osób trzecich.
  • Ogłoszenia muszą być zamieszczane w odpowiednich kategoriach.
 2. Zasady Zamieszczania

  • Użytkownik jest odpowiedzialny za treść zamieszczanych ogłoszeń.
  • Administrator ma prawo do usunięcia ogłoszenia, które narusza Regulamin lub obowiązujące prawo.

IV. Odpowiedzialność

 1. Odpowiedzialność Użytkownika

  • Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za treść zamieszczanych ogłoszeń oraz za wszelkie działania podejmowane w ramach Portalu.
  • Użytkownik zobowiązuje się do naprawienia wszelkich szkód poniesionych przez Administratora w wyniku naruszenia Regulaminu przez Użytkownika.
 2. Odpowiedzialność Administratora

  • Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń zamieszczanych przez Użytkowników.
  • Administrator nie gwarantuje ciągłości funkcjonowania Portalu ani jego bezawaryjności.

V. Prawa i Obowiązki Administratora

 1. Prawa Administratora

  • Administrator ma prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie.
  • Administrator ma prawo do usunięcia konta Użytkownika, który narusza Regulamin.
 2. Obowiązki Administratora

  • Administrator zobowiązuje się do ochrony danych osobowych Użytkowników zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
  • Administrator zobowiązuje się do informowania Użytkowników o wszelkich zmianach w Regulaminie.

VI. Postanowienia Końcowe

 1. Zmiany Regulaminu

  • Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Administratora, nie krótszym niż 7 dni od daty ich publikacji na Portalu.
  • Korzystanie z Portalu po wprowadzeniu zmian w Regulaminie oznacza akceptację tych zmian.
 2. Kontakt

  • Wszelkie pytania, uwagi i reklamacje dotyczące funkcjonowania Portalu należy kierować na adres e-mail: kontakt@bazarek.biz.
 3. Rozstrzyganie sporów

  • Wszelkie spory wynikające z korzystania z Portalu będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Administratora.